Praktijk in Verbinding

In mijn praktijk behandel ik vrouwen met seksuele problemen. De naam verwijst ernaar dat verbinding een grote rol speelt op het gebied van seksualiteit. In de eerste plaats is het namelijk belangrijk dat je verbinding kunt maken met je eigen seksualiteit. Dit houdt in dat je kunt voelen wat iets met je doet, wat je nodig hebt en waarnaar je verlangt, en dat je vervolgens weet hoe dit te creëren. Ook kun je dan veel gemakkelijker opmerken wat er mis gaat, en dit vervolgens herstellen. Zo kunnen problemen verdwijnen en zelfs voorkomen worden.

Beperkingen

Veel vrouwen voelen de verbinding met hun eigen seksualiteit echter minder of niet, omdat ze deze nooit hebben leren maken. Gebrek aan kennis, belemmerende mythes, en aangeleerde schaamte en ontevredenheid over het eigen lichaam spelen hierbij een grote rol. Het is mijn missie vrouwen te helpen zich los te maken van deze beperkingen, zodat ze hun seksualiteit naar eigen inzicht en verlangen kunnen vormgeven.

Afspraak

Ik heb inmiddels honderden vrouwen begeleid bij het zich vertrouwd en vrij gaan voelen bij hun eigen seksualiteitsbeleving. Als jij ook wilt afrekenen met de misverstanden en onbekendheid die je belemmeren, en de lichamelijke en emotionele blokkades wilt wegnemen die in de weg staan bij verbinding maken met je seksualiteit, neem dan gerust contact met me op om een afspraak te maken. 

Boek

Mijn visie, missie en jarenlange ervaring als seksuoloog heb ik verwerkt in mijn boek Wellust dat in maart 2023 is verschenen bij Atlas Contact.  

Bijeenkomsten

Omdat ik vind dat de juiste informatie bij zoveel mogelijk vrouwen terecht moet komen, is het ook mogelijk om samen met mij een bijeenkomst te organiseren, bijvoorbeeld om de misverstanden op het gebied van vrouwelijke seksualiteit te bespreken en de wereld uit te helpen. Stuur me een mail en ik neem graag contact met je op voor een voorstel op maat.