Wellust: Mijn boek over seksueel genot voor vrouwen


Beperkingen

Mijn missie - en de motivatie voor mijn boek - is vrouwen helpen zich te bevrijden van de beperkingen die hen op seksueel gebied worden opgelegd, zodat ze hun seksualiteit naar eigen inzicht en verlangens kunnen vormgeven. In Wellust beschrijf ik onder meer hoe ze hierin worden belemmerd door een gebrek aan kennis, wijdverspreide mythes en stereotypen, en (seksuele) objectificatie.

Seksuele autonomie

Wellust draait daarom om seksuele autonomie voor vrouwen en bevat onder meer de juiste informatie over en afbeeldingen van de vulva, clitoris en bekkenbodem, en uitgebreide uitleg over hoe seksualiteit werkt. Daarnaast ontkracht ik mythes over vrouwelijke lust en zet daar waarheden tegenover, en beschrijf ik hoe beperkend schaamte en onzekerheid over het eigen lichaam kunnen zijn. Tenslotte geef ik handreikingen en oefeningen waarmee vrouwen verbinding kunnen maken met hun eigen seksualiteit, en hoe ze deze als ze willen vervolgens tot uiting kunnen brengen in hun partnerseks.

Seksuele vrijheid

In mijn boek heb ik de kennis en ervaring verwerkt, die ik met mijn opleidingen, werkzaamheden en de seksuologische behandeling van honderden vrouwen heb opgedaan.
Op het eerste gezicht lijkt Wellust misschien een boek dat over seks gaat. En natuurlijk is dat ook zo. Maar het is daarnaast net zo goed een boek over gelijkheid, over verbinding maken, over voelen, ervaren en genieten. 

Gelijkwaardigheid

In essentie hoop ik met Wellust bij te dragen aan het creëren van een samenleving waarin gelijkwaardigheid de norm - en realiteit - is. Mijns inziens kan aandacht voor seksualiteit daarbij niet ontbreken, omdat juist ook op seksueel gebied sprake is van grote ongelijkheid, ten nadele van vrouwen. 

Media

Sinds het verschijnen van Wellust is er heel wat aandacht voor geweest in de media. Je kunt hier over mijn missie en boodschap lezen of luisteren. 

Update 9 januari 2023: De derde druk!

De derde druk van Wellust is een feit! Heel veel mensen (vrouwen én mannen) hebben me laten weten dat het lezen van Wellust hen veel heeft gebracht, zowel op persoonlijk vlak als in de relatie met hun partner, als in gesprek met hun kinderen. Ze noemden mijn boek zeer verhelderend, een parel en één grote eye-opener. Ze vertelden me dat het lezen van Wellust levensveranderend voor hen is geweest, dat ze zich er veel krachtiger door zijn gaan voelen op alle gebieden van hun leven en dat ze wensten dat ze het veel eerder hadden kunnen lezen. 
Ik ben hier erg blij mee, en hoop natuurlijk dat daar nog veel meer mensen bij komen!

 


'If there's a book that you want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it' (Toni Morrison)