Behandeling 

De behandeling begint altijd met een intake, dit is een eerste verkennend gesprek, waarin ik goed in kaart breng wat er precies speelt en wat de kern van het probleem is. Ook geef ik informatie en bespreken we de verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Op basis van het eerste gesprek kijken we wat er nodig is om de volgende stappen te kunnen zetten, met als uiteindelijke doel weer ongecompliceerd en met plezier van intimiteit en seksualiteit te kunnen genieten.

Mijn behandeling is primair gericht op het vergroten van de seksuele autonomie en vaardigheden om de verbinding met de eigen seksualiteit te maken en te herstellen. Ik richt me hierbij op vrouwen, niet omdat ik vind dat mannen wel seksueel autonoom zijn want ook dat is vaak niet het geval, maar omdat ik vind dat vrouwen er seksueel gezien in onze samenleving, totaal onterecht en onnodig, veel meer bij inschieten dan mannen.

Ik richt mijn behandeling erop vrouwen zelf de verbinding te laten maken met hun eigen seksualiteit, en daar vervolgens voor te gaan staan, zodat er een gelijkwaardige seksuele relatie ontstaat. Iets dat vaak niet gebeurt, omdat vrouwen en mannen door de samenleving tegenover elkaar komen te staan op seksueel gebied, waarbij mannen meestal teveel ruimte innemen en vrouwen te weinig.

Dit betekent dat ook als er een partnerrelatie is, de eerste gesprekken altijd alleen met de vrouw zijn. Dit niet omdat het probleem alleen bij haar ligt, want ieder heeft altijd een eigen aandeel en verantwoordelijkheid daarin, maar omdat mijn overtuiging is dat je pas seksueel verbinding met een ander kunt maken als je deze verbinding eerst zelf hebt. Op een gegeven moment komt dan ook de partner mee naar de gesprekken.

Mijn behandeling bestaat vooral uit gesprekken waarin ik luister, vraag, spiegel, uitleg geef, mythes ontkracht en adviseer. Ook geef ik informatie en oefeningen voor thuis mee. De ervaring leert dat vier gesprekken al een heel groot verschil kunnen maken. De frequentie is in het begin eens per maand en dit wordt steeds minder. 

Als seksuoloog is mijn behandeling biopsychosociaal, dat wil zeggen dat er aandacht is voor zowel lichamelijke, psychologische en relationele/sociale factoren. Omdat ik arts ben kan ik als dat nodig is ook lichamelijk onderzoek doen, aanvullend onderzoek aanvragen en medicatie voorschrijven. Indien van toegevoegde waarde doe ik een deel van de behandeling samen met een andere behandelaar, zoals de bekkentherapeut of gynaecoloog. Ook verwijs ik regelmatig naar een haptotherapeut of een andere lichaamsgericht werkende hulpverlener.  

 

'Leven is het meervoud van lef' (Loesje)