Over mij

Ik ben Elise van Alderen, arts en seksuoloog NVVS, eigenaar van Praktijk in Verbinding.

Praktijk

Mijn praktijk is gevestigd bij LEIN Vrouwenzorg in Son, en is met of zonder verwijzing toegankelijk. Ik behandel seksuele problemen bij vrouwen en bied een veilige omgeving waarin ik zonder oordelen luister naar jouw unieke verhaal. Om van daaruit verder te gaan met een behandeling op maat.

Expertises

Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van seksuele problemen bij vrouwen. Naast mijn praktijk waar ik vrouwen uit heel Nederland op mijn spreekuur krijg, verkoop ik 3D-clitorissen en begeleid ik informatiebijeenkomsten over vrouwen en seksualiteit. Vanuit mijn expertise in genderstereotyperingen draag ik bij aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal op het gebied van seksualiteit. 

Publicaties

In mijn boek Wellust en de interviews die daarover verschenen kun je meer lezen over mijn visie en waarom ik me specifiek richt op behandeling van seksuele problemen bij vrouwen.

Seksuoloog NVVS 

Als arts-seksuoloog ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS). Dit kan worden opgevat als een keurmerk en betekent dat ik aan bepaalde voorwaarden heb voldaan op het gebied van opleiding, kennis en vaardigheden. Tevens heb ik de verplichting mijn kennis en vaardigheden op peil te houden middels nascholing en intervisie. Daarnaast betekent mijn NVVS-registratie dat mijn behandelingen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

De titel 'Seksuoloog' is niet beschermd. Dit betekent dat iedereen die dat wil zich seksuoloog kan noemen of zogenaamde seksuologische behandelingen kan uitvoeren. Aldus zijn er veel niet-gekwalificeerde seksuologen en seksuologische behandelingen. Dit is zeer onwenselijk aangezien seksuele problemen betrekking hebben op een kwetsbaar onderdeel van het leven waar veel schade kan worden berokkend in geval van onjuiste behandeling.

De titel 'Seksuoloog NVVS', dus met de toevoeging 'NVVS', is wel beschermd en stelt eisen aan onder andere de vooropleiding, vervolgopleiding, werkervaring, super- en intervisie. Een seksuoloog NVVS heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS en staat geregistreerd in het Nederlands Register voor Seksuologie. Ook is een gekwalificeerde seksuoloog BIG-geregistreerd. Op die manier ontstaat kwalitatieve en professionele zorg die toetsbaar is. 

Registraties en codes

BIG-registratie arts: 89062603701
NVVS-registratie seksuoloog: 25000
AGB-code zorgverlener: 84025860
AGB-code praktijk: 84057945